2012-04-20

"Min respekt för skribenter och författare som skriver lättläst är stor!"

Emma Frey-Skött, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), har nyligen avslutat en distansutbildning i att skriva lättläst svenska. Vi var nyfikna på hur Emma upplevde utbildningen.

Hur har det gått?

− Jag känner mig nöjd med kursen och mina egna framsteg när det gäller att skriva lättläst. Samtidigt har jag förstått att det här med att skriva lättläst är en konst. Det handlar om att tänka till och omformulera sin text ett antal gånger innan den blir riktigt bra.

− Uppgifterna var varierande och genomtänkta och de passade mig utmärkt med tanke på mitt arbete som läromedelsrådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Jag har fått bearbeta en bestämd text, skriva en egen text utifrån ett givet ämne samt välja ett eget projekt som avslutande uppgift. Då valde jag att göra en bearbetning av en text ur ett befintligt historieläromedel för ett speciellt program på gymnasiet. Det var en utmaning att ta sig an och bearbeta denna text. Roligt men svårt!

Har du fått lära dig något som du inte redan visste?

− Kursen har i mitt fall förstärkt insikten om att det är en konst att skriva lättläst. Det krävs eftertanke och övning för att skriva lättlästa texter med hög kvalitet. Förutom detta har jag blivit ännu mer medveten om hur viktigt det är att jag som skribent ser mottagaren framför mig när jag skriver. För vad gör en text för nytta om den inte kan förstås av den som läser den?

Vad var det som gjorde att du valde du att gå en distanskurs, istället för en kurs på plats hos oss?

− Upplägget på distanskursen passade mig bättre än att gå kursen på plats. Dels kunde jag planera arbetet med uppgifterna som jag själv ville och dels så kunde jag bolla texterna via mejl med kursledaren Maria. Hon gav snabb respons och kom med konstruktiv kritik och uppmuntrande ord.

Vad ska du göra nu? Hur ska du använda dina kunskaper om hur man skriver lättlästa texter i SPSM:s verksamhet?

− Jag använder mig av lärdomarna från kursen både medvetet och omedvetet, dagligen i olika sammanhang. Det har tillexempel blivit en vana för mig att alltid titta på texter utifrån ett tillgänglighetsperspektiv.

− Som läromedelsrådgivare arbetar jag främjande gentemot förlag. Ett av våra mål är att det ska tas fram så många goda och anpassade läromedel som möjligt för våra målgrupper. Behovet av sådana läromedel är oändligt!

− För flera av våra målgrupper är det en ren nödvändighet att få tillgång till välskrivna och lättlästa texter. Texter som vänder sig till läsaren med ett personligt och direkt tilltal och där innehållet är genomtänkt och relevant.

− Min respekt för skribenter och författare som skriver lättläst är stor! Dessa personer utför ett viktigt arbete.

Dela på Internet: