Lättläst samhällsinformation

Banner

1 januari 2015 tog Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, över ansvaret för statens insatser för lättläst. Lättläst-tjänsten upphörde och MTM ska se över hur myndigheten ska arbeta med lättläst samhällsinformation.

Men läs då! Hur svårt kan de vara?

Vardagen är full av situationer när vi måste ta reda på saker, förstå hur det hänger ihop och fatta beslut. Vi måste läsa, räkna, fylla i, skicka in, ringa upp och tala om. Det handlar kanske om barnomsorg, pension, skogsbrand, boupptäckning, betalning av trängselskatt, anmäla barnen till sommarkollo… Vi ska kunna utnyttja våra rättigheter och uppfylla våra skyldigheter som medborgare. I grund och botten handlar det om delaktighet och demokrati.

Men för att göra det behöver information och instruktioner vara begripliga. Vi måste förstå hur man ska göra och varför. Lättare sagt än gjort. Alla människor har olika förutsättningar och vill inhämta information på olika sätt. Vissa tycker att webben är enkel att använda, andra får digital panik. En del behöver mycket bilder, andra rörliga media. Vissa vill lyssna, andra vill läsa. Vissa vill veta mycket, andra behöver istället kortfattad och enkel text. Och helt ärligt, vi har inte jättemycket tid och tålamod.

Vad är lättläst samhällsinformation?

Idag vet vi att många människor har lässvårigheter och behöver enkla texter för att ta del av innehållet. Lättlästa texter är ett sätt för dessa personer att tillgodose sig skriftlig information. Att skriva på lättläst svenska handlar om att anpassa texten efter mottagarens behov, kunskap och läsförmåga. Lättlästa texter kan därför se olika ut beroende vem texten riktar sig till.

Lättläst handlar om att välja enklare ord framför svåra, ovanliga ord. Det handlar om att skriva kort, utan att missa viktig information. Lättläst handlar också om vilket typsnitt och storlek man ska välja och om hur bilder och text kan samspela för att öka läsbarheten. Det handlar också om att förstå vad läsaren vill och behöver veta.

Ett sätt av många för att göra din information tillgänglig

Lättlästa texter är ett sätt att göra informationen mer tillgänglig. Det finns självklart fler. Uppläsning, teckenspråk, punktskrift, bilder och pictogram är några. Gäller det texter på webben måste webben vara tekniskt och pedagogiskt tillgänglig efter konstens alla regler. Innehållet måste också vara begripligt och enkelt att ta till sig.

Men en sak är säker, lättlästa texter underlättar för många människor när de ska inhämta information. Därmed är det också ett sätt vi måste ta med i beräkningen när vi utformar samhällsinformationen, oavsett om vi tar fram en broschyr, en hemsida eller ett filmmanus.

Lättläst är bara för några få, eller?

Många människor har bristande läsförmåga. Det kan vara personer som har svenska som andraspråk, som är otränade läsare eller har en funktionsnedsättning. Enligt OECD-studien PIAAC har hela 13 procent av den svenska vuxna befolkningen behov av mycket enkla texter för att klara sig.  Dessutom visade undersökningen att över 40 procent av den vuxna befolkningen inte når upp till nivån "goda läsare".

Dela på Internet: