Goda exempel

Bild
Lunds bibliotek: "Böcker gör skillnad
och lättläst kan göra ännu större skillnad"

- Konsten är att tillgängliggöra våra anpassade medier. Det som man inte vet att man söker och behöver, säger Susanne Lindell och Ulrika Björklund på Lunds stadsbibliotek som nominerades till Bästa lättlästa bibliotek 2013.
Läs mer om hur Lunds stadsbibliotek jobbar med lättläst

Många målgrupper på Gävle bibliotek

Stadsbiblioteket i Gävle har under de senaste åren arbetat aktivt med att förbättra och tillgängliggöra hyllan med lättläst litteratur för vuxna.
Läs hela artikeln

Ann-Christine-Spjuth-bibliotekarie.jpgKomVux Södervärn
- Alla är väl inlästa på lättläst

Komvux Malmö Södervärn är ett av de bibliotek som blev nominerade till Bästa Lättlästa Bibliotek år 2012 - och nog var det en välförtjänt nominering. Det här är ett bibliotek som arbetar med lättläst hela tiden. Man har bokprat om lättläst, man utser veckans lättlästa bok och samtliga bibliotekarier är väl inlästa på lättläst.
Läs hela artikeln 

Polhemsskolan i Gävle
- Alla gillar bibliotekets nivåtrappa

Polhemsskolans bibliotek i Gävle är ett av de bibliotek som blev nominerade till Bästa Lättlästa Bibliotek år 2012 - och det är lätt att förstå varför när man lyssnar på den engagerade bibliotekarien Sara Gagge. Det här är ett bibliotek som satsar mycket på alla sina tre målgrupper: elever på nationella program, elever med svenska som andra språk och gymnasiesärskolans elever.
Läs hela artikeln

Göteborg - Fokus på barnets väg till läsandet

Göteborgs stadsbibliotek har en medveten och genomtänkt strategi för läsning från noll år och uppåt. Målet är att vara ett stöd på barnets väg till att bli läsande.
Läs hela artikeln

Trollhättan - Från analfabeter till högskoleutbildade

- Våra elevers utbildningsnivå är väldigt varierande. Den skiftar mellan allt från analfabeter till högskoleutbildade, vilket kräver lättläst litteraturen på olika nivåer, säger Maria Glans, bibliotekarie på Lärarcentrum i Trollhättan. Läs hela artikeln

Stockholm - Gott om skyltutrymme ska locka till läsning

På Stockholms Stadsbiblioteket är den stora majoriteten som lånar lättläst vuxenlitteratur studerande på SFI-utbildningar. Det har lett till en medveten satsning på just den målgruppen.
Läs hela artikeln

Karlskrona - "Alla ska känna att vi har något som passar"

När Karlskronas bibliotek satsar på lättläst vänder de sig framförallt till läsare med funktionsnedsättning samt läsare med begränsade kunskaper i svenska. De når ut till sina läsare bland annat genom samarbete med studieförbund och Karlskronas handikappförvaltning.
Läs hela artikeln 

Kungsbacka - Samarbete ger resultat

Katarina återkommer hela tiden till samarbete. För henne är det självklart att folkbibliotek, skolbibliotek, kulturförvaltningen och fritidsförvaltningen har gemensamma målgrupper. Två bibliotekarier från folkbiblioteket har till exempel varit med att ta fram skolbiblioteksplanen.
Läs hela artikeln 

Strängnäs: Bokcirklar med lättlästa böcker

De tre första bokcirklarna är igång och vi har träffat måndagsgruppen på Lärcentrum. De börjar med att läsa Per Anders Fogelströms Mina drömmars stad. Chanita har läst två kapitel.
- Två kapitel, men flera gånger, skrattar hon. Det är intressant att läsa om Sverige i dåtid och jämföra med nutid.
Läs om bokcirklarna för invandrare

LL-genrer på Sandvikens bibliotek

På Sandvikens folkbibliotek har vi delat in LL-hyllan i genrer som är lättare för låntagarna att förstå. Vi vill att de ska kunna hitta det de letar efter så lätt som möjligt och då är SAB-systemet alldeles för komplicerat. Vi har både delat in skönlitteraturen och facklitteraturen och tillverkat egna tydliga knubbtexter. Läs mer om genreindelningen
och se bilder från Sandvikens bibliotek
Läs mer om knubbar och annat som ni kan ladda hem

Lättläst satsning på Stockholms stadsbibliotek

År 2010 var det år då Sverige ska vara tillgängligt för alla medborgare. Så blev det inte. Men Stockholms stadsbibliotek kom med ett viktigt bidrag. Biblioteket gör en stor satsning på lättläst material.
Läs om satsningen på lättläst på Stockholms stadsbibliotek

Film om lättläst

Västra Götaland har tagit fram ett flertal filmer med temat "Om att läsa på många sätt". Ett avsnitt handlar om lättläst för vuxna.
Till filmen 

Nio bibliotek som jobbar med lättläst

Ängelholm förenklade det krångliga SAB-systemet   
Kungsholmen satsar extra på vuxna personer med utvecklingsstörning 
Falkenbergs bibliotek har gjort "ett lyft" på lättlästavdelningen 
Strängnäs bibliotek ökar tillgängligheten till lättläst 
Östersunds bibliotek guidar nya svenskar bland lättläst 
Göteborgs Stadsbibliotek är lyhörda för olika behov 
Tornskuggans bibliotek - en del av Rinkeby-Kistas dagliga verksamheter 
Norrköping ger biblioteksservice till häkten och anstalter 
Tyresö bibliotek bjuder in till lättläst  


Ängelholm förenklade det krångliga SAB-systemet

- Det är viktigt att komma ihåg att LL-läsarna har olika behov. För inte så länge sedan bad en högutbildad invandrare mig att leta fram en lättläst agronombok.

Ängelholms stadsbibliotek ville göra det enkelt för låntagare som söker lättläst litteratur. Biblioteket bröt upp det krångliga SAB-systemet och ersatte det med enklare ämnesord.

- Det är viktigt att komma ihåg att LL-läsarna har olika behov. För inte så länge sedan bad en högutbildad invandrare mig att leta fram en lättläst agronombok. Det är svårt att kategorisera böcker efter läsare utan att betraktas som fördomsfull, säger Mia Brinck som ansvarar för lättläst på Ängelholms stadsbibliotek.

Biblioteket har sedan flera år tillbaka satsat på att göra det enklare för låntagare som söker lättlästa böcker. Böckerna är samlade på en tydligt skyltad och lättåtkomlig hylla. Personalen har även försökt bryta upp SAB-systemet, som kan uppfattas som krångligt av vissa låntagare, och ersatt det med egna ämnesord, exempelvis har "hushåll" ersatts av "matlagning", "husdjur" förenklades till "hundar och katter" och "psykologi" fick bli "om känslor".

När det kommer besökare som söker lättlästa böcker är personalen också lite extra uppmärksam. Ser de en besökare som verkar intressera sig för lättläst går de gärna fram och hör efter om de kan vara till någon hjälp. Låntagarna kan exempelvis behöva assistans med att orientera sig i utbudet. Personalen är uppdaterad på den lättlästa litteraturen och tipsar gärna om nya titlar.

I bibliotekets lättlästa programverksamhet ingår också speciella evenemang, så som "Kura skymning" på hösten samt "Kulturafton" på våren. Då är det öppet hus med mycket sång, högläsning och framträdanden av inbjudna gäster.

Biblioteket har också ett nära samarbete med Studiefrämjandet, omsorgen om funktionshindrade samt Skåne Läns Landsting. Arbetsgruppen träffas ett par gånger per år för att planera verksamheten, bland annat läsombudsträffarna. Målet är ett läsombud på varje boende. 

Kungsholmen satsar extra på vuxna personer med utvecklingsstörning

- Sedan tio år tillbaka bedriver Kungsholmens bibliotek ett läsfrämjande arbete i samarbete med förvaltningen, Studieförbundet Vuxenskolan och FUB.

Kungsholmens bibliotek har valt att satsa extra mycket på sina vuxna besökare med utvecklingsstörning. Framförallt arbetar man för att det ska finnas finns kunniga läsombud på alla gruppbostäder och i daglig verksamhet.

- Sedan tio år tillbaka bedriver Kungsholmens bibliotek ett läsfrämjande arbete i samarbete med förvaltningen, Studieförbundet Vuxenskolan och FUB. Syftet är att utbilda läsombud på alla gruppbostäder och i daglig verksamhet. Personalen på biblioteket har också utbildats, säger Eva Johannesson, en av de ansvariga för lättläst på Kungsholmens bibliotek.

Arbetsgruppen består av representanter för personal i gruppboende och daglig verksamhet, biblioteket och FUB. Arbetsgruppen träffas ungefär fyra gånger per år för att planera verksamheten, bland annat två läsombudsträffar per år.

Läsombudsträffarna förläggs ofta till biblioteket, men byts ibland ut mot studiebesök. Läsombuden har bland annat besökt Centrum för lättläst, Kista bibliotek och Stadsbiblioteket. På träffarna har inbjudna experter, författare och även vuxna med utvecklingsstörning berättat om sina erfarenheter av lättläst litteratur. Ofta blir det dock inget program utan ombuden träffas för att diskutera och utbyta erfarenheter. En representant från biblioteket ger alltid tips på nya LL-böcker.

Det finns idag 45 läsombud på Kungsholmen. De har alla gått en tvådagars utbildning i Vuxenskolans regi. Flera läsombud har också gått en kurs i att skriva lättläst.

Kungsholmens bibliotek har även arrangerat ett halvdagsprogram om biblioteken och om personer med utvecklingsstörning, riktat till bibliotekarier från Stockholms stad och län.

Till hösten planerar biblioteket att anordna ett par lättlästa temadagar. Först ut är Evert Taube och det utlovas mycket musik och högläsning. Tidigare erbjöd biblioteket högläsning en lördag per termin.

På Kungsholmens bibliotek är det lätt för besökarna att hitta lättlästa böcker. Hyllan har tydliga skyltar med olika teman, så som spänning, berättelser, fakta, kärlek, dikter, ljudböcker och Bok&DAISY. Det finns även nyhetspärmar, information om nivåer för böcker från LL-förlaget och informationsblad om vad Bok&DAISY är. Biblioteket är medlem i FUB.

Falkenbergs bibliotek har gjort "ett lyft" på lättlästavdelningen

- Vårt nya skyltprogram är på gång och kommer att underlätta ytterligare för låntagarna att hitta rätt.

Falkenbergs bibliotek har gett lättläst för vuxna en mer framträdande placering än den hade tidigare. De har dessutom köpt in ett stort antal nya böcker för att avdelningen ska kännas modern.

- Vårt nya skyltprogram är på gång och kommer att underlätta ytterligare för låntagarna att hitta rätt. Lättläst för barn och ungdom finns på barn- och ungdomsavdelningen. För mindre barn finns böckerna samlade på en särskild avdelning. För äldre barn och ungdomar är lättläst blandat med övrig litteratur, men urskiljbara tack vare en särskild märkning, säger Britt-Marie Carlsson på Falkenbergs Bibliotek.

Förutom märkningen av böckerna med "Lättläst-markering" har Falkenbergs bibliotek delat in böckerna i olika genrer, både skön- och facklitteratur, för att göra litteraturen mer tillgänglig och lättare att hitta. Indelningen är framtagen i samarbete med bibliotekets medarbetare som själv har en lätt funktionsnedsättning.

Exempel på indelning: Lättlästa berättelser (Dikter Verser, Berömda böcker, Gamla tider, Korta berättelser, Kärlek, Spänning), Lättläst om särskilda personer och Lättläst om verkligheten (Djur och natur, Förr i tiden, Jobb och samhälle, Konst och musik, Länder och resor, Mitt liv).

Titlarna presenteras med stora lättlästa knubbar med enkel, tydlig text och pictogram som leder besökaren rätt. På lättläst-avdelningen för vuxna finns också LL-böcker på DAISY och Bok & DAISY samt tidningen 8 SIDOR och övrigt informationsmaterial. Ett stort antal nya titlar med lättläst har dessutom köpts in.

Via sina läsombud jobbar biblioteket framförallt med brukare inom handikappomsorgen. Men tack vare sin egen "Bokmässa lättläst" når de även ut brett till andra målgrupper, till exempel SFI (Svenska för invandrare). De har även använt LL-litteratur när de haft aktiviteter ute i äldreomsorgen.

Biblioteket arrangerar kontinuerligt träffar för läsombuden då de visar upp och pratar om nya böcker. De har även regelbundna informationsmöten med boktips ute i handikapporganisationerna. Det finns även tid för berättarstund och samtal på äldreboende.

Strängnäs bibliotek ökar tillgängligheten till lättläst

- Ett av våra mål är att öka tillgängligheten till kultur för funktionshindrade och äldre.

Multeum - Strängnäs bibliotek och museum - har arbetat mycket med tillgängligheten i hela verksamheten. Bibliotekets och museets verksamheter är helt integrerade och utgör en gemensam enhet. Personalen har fått utbildning om olika funktionsnedsättningar. De är medvetna om vikten av att alla besökare ska få hjälp att hitta den litteratur eller information de efterfrågar på sin egen nivå.

- Ett av våra mål är att öka tillgängligheten till kultur för funktionshindrade och äldre, säger Kim Dyrssen Berg, ansvarig för lättläst på Strängnäs bibliotek.

Biblioteket erbjuder ett urval kulturella aktiviteter, som exempelvis bokprat, visning av utställningar och Tidsresan på Grassagården, som är en social träning via rollspel med ett historiskt perspektiv. De dramatiserade programmen vänder sig till alla förskolebarn, särskola, internationella klasser och särvux i Strängnäs kommun.

Hyllan med lättläst litteratur för vuxna finns i direkt anslutning till bibliotekets informationsdisk. På förslag från läsombuden har biblioteket delat upp böckerna i några mindre avdelningar efter ämnen, som till exempel kärlek och djur. För att förenkla för besökaren har dessutom böckerna på dessa små avdelningar fått en lättolkad bild på bokryggen. Biblioteket låter ämnet bli det viktigaste och blandar fack- och skönlitteratur.

I närheten finns också information om lättläst litteratur, men placerat på en egen hylla för att inte bidra till ett rörigt intryck. Tidningen 8 SIDOR finns på tidnings- och tidskriftsavdelningen tillsammans med bibliotekets övriga tidningar och tidskrifter.

Socialbibliotekarien, som sitter med i arbetsgrupperna för läsombuden och kulturombuden, inbjuder till visningar av utställningar och program.
Biblioteket arbetar för närvarande med att göra texten på hemsidan mer tillgänglig genom att göra den lättläst. Vid bokutställningar som görs på biblioteket tar de alltid med lättlästa exemplar när det är möjligt.

Östersunds bibliotek guidar nya svenskar bland lättläst

Den målgrupp som vi upplever lånar flest lättlästa böcker är invandrare.

På Östersunds bibliotek är alla grupper som är i behov av lättläst lika prioriterade. Men det är framförallt nya svenskar som lånar lättlästa böcker.

- När det gället lättläst arbetar vi med alla målgrupper, som exempelvis invandrare, personer med funktionsnedsättningar, ointresserade eller ovana läsare. Den målgrupp som vi upplever lånar flest lättlästa böcker är invandrare. Det lånas också en del till personer på gruppboenden, säger Mona Abrahamsson på Östersunds bibliotek.

Nya svenskar får regelbundet visningar av biblioteket. Då ingår information om hyllan med lättläst. De får även med sig broschyrer om biblioteket på lättläst svenska.

Tillsammans med andra organisationer arrangerar biblioteket utbildningsdagar för personal inom bland annat omsorgen. Kommunens läsombud inbjuds regelbundet till träffar på biblioteket. Det finns även ett brett urval lättlästa böcker för barn och unga samt många Bok & DAISY, som är placerade i anslutning till en särskild Äppelhylla.

De lättlästa böckerna är lätta att hitta. En orienteringstavla finns vid entrén och vid LL-hyllan hänger en stor takskylt. För att underlätta för de olika typerna av låntagare är placeringen av lättläst i anslutning till talboksavdelningen, ganska nära entrén. Böckerna är uppställda som på biblioteket i övrigt med skönlitteratur och facklitteratur, men biblioteket undviker att skriva långa och krångliga signum på knubbarna, utan har valt att förenkla lite. Biblioteket håller också på att nivåmärka böckerna för att underlätta för olika typer av låntagare.

På bibliotekets webbsida finns det information om lättläst, där de "puffar" för lättläst genom lästips: "Lättläst för unga killar" och "Bok och cd" för dem som vill träna svenska. Det finns även lättläst information om biblioteket både i skriftlig form och på webben.

En i personalen ansvarar för avdelningen med lättläst när det gäller inköp och aktiviteter. Flera arbetar med avdelningen och den lättlästa informationen, såväl skriftligt som på webben. Hela personalen är bekant med hyllan, eftersom alla sätter upp böcker på samtliga avdelningar.

Göteborgs Stadsbibliotek är lyhörda för olika behov

- Vi arbetar inkluderande istället för exkluderande, vilket innebär att vi försöker vara lyhörda för varje biblioteks-användares enskilda behov av information och media.

Göteborgs Stadsbibliotek kombinerar lättläst med specialmedia. Målet är att det ska finnas något för alla. Oavsett läsnivå.

- Vi arbetar inkluderande istället för exkluderande, vilket innebär att vi försöker vara lyhörda för varje biblioteksanvändares enskilda behov av information och media. En person kan vid något enstaka tillfälle behöva media som är lättläst, medan en annan alltid behöver hitta information och böcker som är enkla och har ett klart språk. Vi försöker att ha en medveten och genomtänkt strategi för läsning från 0 år och uppåt, säger Lotta Alverlin, enhetschef barn, unga och specialmedia på Göteborgs Stadsbibliotek.

Under 2009 gör Göteborg Stadsbiblioteken större satsning för personer med dyslexi. Bibliotekets medarbetare har ett stort antal visningar under året, bland annat för SFI-elever och vid varje visning berättar de om och visar Lättlästa media.

Vid olika tillfällen har också kulturombud i äldrevården varit på visningar och blivit informerade om lättläst media.

En avdelning med specialmedia är till för personer som behöver media som inte bara är i svart text. Här finns talböcker/Daisy, lättläst av olika slag, BLISS, tecken som stöd, teckenspråk samt böcker om funktionshinder. Varje termin arrangerar biblioteket någon form av teaterföreställning eller musikstund för personer som behöver tecken som stöd eller liknande. Det finns även språkcafé på lätt svenska.

De lättlästa böckerna för vuxna är indelade i tre nivåer: A, B och C. A är den lättaste nivån, den har enkel svenska och många bilder. Böckerna är indelade i genrer, till exempel lättläst skönlitteratur - kärlek, spänning, klassiker. Lättläst fakta är indelat i Djur och natur, mat, Sverige, vardagsliv.

På barn och unga är de lättlästa böckerna för de yngre indelade i tre nivåer: Extra lätt att läsa, Lätt att läsa och Läsa mera. För barn 9-12 år och uppåt finns en speciell sektion lättlästa böcker.

Tornskuggans bibliotek - en del av Rinkeby-Kistas dagliga verksamheter

- Lättläst är en naturlig del i alla våra olika verksamhets-grupper. Många i personalstyrkan är utbildade till läsombud.

På Rinkeby-Kista Dagliga Verksamheter har personalen öppnat ett eget bibliotek med lättlästa böcker, Tornskuggans bibliotek. Här förstärks "det vanliga" språket med bilder och teckenkommunikation. Ett tydligt skyltsystem gör det enkelt att hitta rätt bok.

- Lättläst är en naturlig del i alla våra olika verksamhetsgrupper. Många i personalstyrkan är utbildade till läsombud. Det gör att kompetensen är hög i alla grupper när det gäller att aktivt arbeta med lättläst, säger Valter Oom en av de ansvariga läsombuden på på Rinkeby-Kista Dagliga Verksamheter.

Läsning av lättläst är en aktivitet som finns med i många av brukarnas genomförandeplaner och som återkommer samma tid och dag varje vecka. Personalen jobbar mycket med att förstärka "det vanliga" språket med bilder och teckenkommunikation. De kombinerar även lättläst med dataaktiviteter, filmvisning och konst. I biblioteket finns också en stereoanläggning för kassett, cd eller radio. Det går att lyssna på talböcker med högtalare eller hörlurar.

Biblioteket ligger i Tornskuggans lokaler och startade år 2006 efter ett förslag på en läsombudsträff. Ett rum omvandlades till biblioteksrum. En av brukarna var delaktig i utformandet av lånesystemet. Alla böcker har en plastficka eller ett kuvert på insidan av bakre pärmen. Där finns ett kort som fylls i och läggs under rätt bokstav i bibliotekets lånekortlåda. Det finns också pedagogiska anvisningar med bilder som visar hur det går till att lämna tillbaka böcker.

På dörren in till biblioteket presenteras veckans lättlästa bok. I biblioteket finns ett runt bord och bekväma stolar för gruppaktiviteter. Bokhyllan för lättlästa böcker är speciellt inköpt. Böckerna står i olika ämnesområden. Skyltar med text och pictogrambilder gör det enkelt att hitta rätt bok, exempelvis Politik, Sagor och Fakta. All personal hålls informerad om nyinköpta böcker och andra frågor kring lättläst via e-post och/eller arbetsplatsträffar. De har även tillgång till referenslitteratur.

Norrköping ger biblioteksservice till häkten och anstalter

- Det goda samarbetet mellan biblioteket och vård- och omsorgskontoret har resulterat i att läsning nu förekommer på nästan alla gruppboenden, dagliga verksamheter, äldreboenden och dagverksamheter i Norrköping.

Norrköpings stadsbibliotek arbetar aktivt med läsfrämjande åtgärder gentemot lässvaga grupper. Flaggskeppet är läsombudsverksamheten, där drygt 200 läsombud har utbildats inom äldreomsorgen och handikappomsorgen.

- Det goda samarbetet mellan biblioteket och vård- och omsorgskontoret har resulterat i att läsning nu förekommer på nästan alla gruppboenden, dagliga verksamheter, äldreboenden och dagverksamheter i Norrköping, säger Ingela Karlsson ansvarig för lättläst på biblioteket.

Biblioteket anordnar i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan regelbundna läsombudsutbildningar som är riktade till äldre- och handikappomsorgen samt inspirationsdagar för utbildade läsombud, ofta med författarbesök. För att stimulera till läsning ute på läsombudens enheter plockar biblioteket ihop speciella boklådor med lättläst. Dessa boklådor byts ut ungefär två gånger per år.

Norrköpings stadsbibliotek har också biblioteksservice till kommunens häkten och anstalter. Många av de intagna har av olika skäl (dyslexi, ADHD/ Damp, koncentrationssvårigheter, dåliga kunskaper i svenska) svårt att läsa vanliga böcker. Biblioteket tillhandahåller då ett stort utbud av lättläst litteratur och rekommenderar dessa böcker för att stimulera läsintresset.

Nyanlända svenskar som kommer till Norrköping erbjuds bland annat genom SFI (Svenska för Invandrare) att besöka biblioteket och få en visning av vad som erbjuds. Varje torsdag, under terminstid, bjuder biblioteket även in till språkcafé. Där finns möjlighet för nyanlända svenskar att träffas och träna sin svenska.

Biblioteket har varje vår och höst program för personer med utvecklingsstörning, exempelvis tema "Alla hjärtans dag" och "Halloween". Under dyslexiveckan ordnar biblioteket i samarbete med. Mediacentralen/Skoldatateket ett digert program med bland annat föreläsningar samt demonstrationer av olika läshjälpmedel.

För att besökarna lätt ska hitta lättlästa böcker är hyllorna tydligt skyltade i taket och på hyllgavlar. Biblioteket erbjuder också informationsmaterial om lättläst litteratur, boktidningen Lättläst, nyhetstidningen 8 SIDOR samt aktuell samhällsinformation som är lättläst skriven.

Tyresö bibliotek bjuder in till lättläst

Vi ordnar fyra programkvällar per år och bjuder in vuxna personer med utvecklingsstörning.

Tyresö bibliotek bjuder in till träffar, då de visar biblioteket och berättar om olika media. När det gäller arbetet med barn och ungdomar samarbetar biblioteket med specialpedagogerna ute på skolorna. Särskolan kommer också regelbundet med sina elever på besök.

- På vuxensidan startade vi med Lättläst-projektet 1998 och har under åren i samarbete med Vuxenskolan utbildat läsombud som nu arbetar ute på de olika bostadsgrupperna. En arbetsgrupp bestående av läsombud, en representant från Vuxenskolan, en representant från FUB och två bibliotekarier som arbetar med social verksamhet träffas regelbundet. Vi ordnar fyra programkvällar per år och bjuder in vuxna personer med utvecklingsstörning, säger Lars Andersson, bibliotekschef Tyresö bibliotek.

Programverksamheten har varierat under åren. Afrikansk kväll, Vikingafest, Spökkväll och teater är några exempel på populära aktiviteter. Mer kreativa program har de också haft, som målarverkstad med konstvisning, pyssel och masktillverkning.

En kväll varje termin presenterar biblioteket böcker och läsombuden läser högt. De bjuder även in till "biblioteksträffar" då de visar biblioteket och berättar om olika media. Biblioteket arrangerar dessutom föreläsningar om dyslexi tillsammans med kommunens handikappråd, vuxenutbildning och skolans datortek.

När det gäller arbetet med barn och ungdomar har biblioteket ett samarbete med specialpedagogerna ute på skolorna samt med skoldatateket, en enhet som arbetar med att föra ut hjälpmedel till skolorna. De samarbetar även med särskolan som regelbundet besöker biblioteket tillsammans med sina elever. De har även anpassade boktips/bokinfo för grupper med barn och ungdomar där de särskilt uppmärksammar deras speciella behov av andra medier.

Äppelhyllan för barn och ungdomar har de delat upp i olika avdelningar. För ungdomar finns det lättlästa, spännande böcker som oftast kan kombineras med Daisy eller cd. För barn finns förutom detta även en avdelning med böcker utan text som speciellt särskolans pedagoger använder.

 

Dela på Internet: