Läsombud och högläsning

Nu har vi flyttat!

Vårt material för läsombud, högläsare och olika arbetsgrupper finns numera hos Myndigheten för tillgängliga medier, MTM

Till MTM:s webb för läsombud och högläsare

Välkommen till våra nya webb!