Välkommen till Läskraft!

Högläsare_lyssnare_467

Slutrapport för projekt Läskraft!

"Den sista augusti 2013 avslutades det nationella projektet Läskraft! efter fyra år. Det har varit fyra mycket intensiva, inspirerande, utmattande, glädjande och roliga år. Att projektet avslutas innebär inte att arbetet med att sprida Läskraft! upphör. Det fortsätter, nu som en del i ordinarie verksamhet.

Det som har uppnåtts kommer att upprätthållas, förhoppningsvis utvidgas och kanske även utvecklas. Som i Jönköpings län där man i tre pilotkommuner har arbetat med Läskraft! och mångfald för äldre med utländsk bakgrund. Eller som i Mjölby där man har börjat fundera på om konceptet med Läskraft! skulle kunna användas även inom psykiatrin."
Ladda hem rapporten (pdf)
Länge leve Läskraft! Läs Catharinas Kåbergs tack till alla inblandade

Läskraft! gav över 1000 nya högläsare och över 600 medlemmar i arbetsgrupper!

Projektet i siffror (pdf)

Bild med texten Högläsning stimulerar dementaEleonor - en eldsjäl för läsning!

Radio Kalmar har gjort ett inslag om Läskraft! och intervjuat Eleonor Eilhelmsson, som är med både i länsarbetsgruppen och i arbetsgruppen för Kalmar. Vi har tidigare publicerat en artikel om henne och hennes man Ingvar i Läsombudet. I radioinslaget läser Eleonor ur LL-boken Alfred Nobel för sin man.
Lyssna till radioinslaget
Läs artikeln från Läsombudet

askersund_dump.JPG"Kultur och hälsa har
ett starkt samband"

Från och med hösten kommer en grupp högläsare besöka Norra bergens äldreboende en gång i veckan för att läsa högt för personer med demens. Projektet Läskraft! har funnits på flera håll i landet tidigare och kommer nu även till Askersund.
− Vi tror på den där stunden där man kan samlas runt en bok. Kultur och hälsa har ett starkt samband, säger Annika Restadh."
Läs mer om satsningen på Läskraft i Askersund

Tillbaka till minnena i Rättvik

tillbakatillminnena"Högläsaren Rolf Nyström vill sprida glädje och sätta piff på tillvaron för andra.

− Jag har mycket kärlek i mitt liv, jag är trygg och jag vill dela med mig till andra, säger Rolf.

Genom att läsa böcker och även sjunga tillsammans med äldre på äldreboendet Enådal i Rättvik hittar Rolf och de äldre tillbaka till barn- och ungdomstiden."
Läs hela artikeln på dt.se

Ulla SimonssonTre röster om projekt Läskraft!

Ulla Simonsson,
frivillig Läskraft-högläsare i Karlskrona säger:

"Det ger så mycket, och jag är så glad över att jag har gått in i detta. Men det allra viktigaste är att det ger de boende så mycket stimulans och glädje."
Läs vad Ulla, Maria och Jessica tycker om Läskraft!

Norra Skåne skriver om Läskraft!

- Det är en mänsklig rättighet att få ta del av det skrivna ordet, men ingen självklarhet för väldigt många. Men genom högläsning går det att råda bot på det, och för de som är dementa kan det till och med vara så att de blir lugnare av att någon läser för dem, säger Catharina Kåberg till Norra Skåne.se.Läs hela artikeln

Jönköpings Posten uppmärksammar Läskraft!

Tidningssida med Marie Schelander

"Vi måste vara grindöppnare och öppna grinden till livet igen för de demenssjuka. Då använder jag böcker, där har jag min källa till allt annat som händer sedan. Böckerna ger den demenssjuke stimulans och närhet till sin själ." säger Marie Schelander i Jönköpings Tidningar.
Läs hela artikeln (pdf)

LogotypeNya Wermlands-Tidningen
skriver om Läskraft!

"Högläsning för dementa är något som kan skapa en bättre livskvalitet för de som drabbats av sjukdomen. I år drar projektet "Läskraft" i gång i Dalarna.
I Malung anordnas det cirkelföreläsningar för att utbilda volontärer som ska läsa högt för dementa personer."
Läs hela artikeln

DalaDALA-DEMOKRATEN
skriver om Läskraft!

"Högläsning ger dementa stimulans. Det tror man inom äldreomsorgen i Smedjebacken och på Studieförbundet Vuxenskolan. Nu söker man gemensamt personer som är villiga att läsa för de gamla.

− Vi söker frivilliga eller anhöriga som har läsvilja. Vilja att läsa en stund som volontär utan ersättning, säger verksamhetsutvecklare Anna-Lena Åslund på Vuxenskolan."
Läs hela artikeln

Artikel ur BORÅS TIDNING/TT: 
"Känslor behöver inte minnen"

"Glädje och sorg kan finnas kvar trots att minnet av det som skapade känslan har utplånats. Vi behöver inte minnesförmåga för att hålla kvar en sinnesstämning, visar forskning som kan få betydelse för vården av dementa."
Läs hela artikeln

Dela på Internet: