Talböcker!

Kom ihåg att alla elever som har en läsnedsättning kan få låna talböcker. Det kostar ingenting.
Läs mer på webb-platsen för Legimus

Träffa oss!

Här är en lista på mässor och utställningar du kan träffa oss och titta på våra produkter.

6-7 aug: Stockholm, Utlandsskolornas konferens
14 okt: Skellefteå, Lärarförbundets höstmöte
27-28 okt: Malmö, SETT SYD

Nytt nyhetsbrev

från Lärarrummet för lättläst skickade vi ut 31 maj
Här kan du läsa nyhetsbrevet
Bli medlem i Lärarrummet så får du också nyhetsbrev

Bli medlem

Bli medlem i vårt
Lärarrum för lättläst!

Du får bland annat
nyhetsbrev, erbjudanden,
inbjudningar
till pedagogträffar.
Klicka här och anmäl dig!

Vad är lättläst?

Det är titeln på en skrift från SPSM. I den tar Ingvar Lundberg och Monica Reichenberg upp innebörden av begreppet lättläst. Vi har varit med i produktionen.
Här kan du läsa, beställa och ladda ned

Vi kommer till dig!

Vi erbjuder fortbildning om lättläst till landets vuxenutbildare.
Läs mer och boka oss (pdf)

Alla lektioner om 8 SIDOR

En sida med alla lektioner som handlar om 8 SIDOR

2015-04-20

Fyra sätt att läsa tidningen

Lär dig hur en tidning fungerar. Lär dig om nyhetsvärdering. Lär dig att läsa tidningen kritiskt. Det här materialet samlar fyra av våra lektioner: 1. Granska vilka so... Läs mer

2014-07-07

Att skriva på nätet - diskussion

Hur använder eleverna nätet? Vilka sidor och forum är de inne på? Vad tycker de att man får skriva om på nätet? Vad får man inte göra? Lektionen inbjuder till dis... Läs mer

2012-05-28

Vem är på bild i tidningen - räkna efter och diskutera

Det här är en i grunden rätt enkel övning som kan leda till intressanta diskussioner om  hur samhället ser ut, vilka som skildras i tidningen och hur de skildras. Di... Läs mer

2012-05-28

Nyhetsvärdering - varför är artikeln med i tidningen

Det här är en i grunden rätt enkel övning som kan leda till intressanta diskussioner om nyhetsvärdering och till aha-upplevelser och insikter om varför en tidning ser ut ... Läs mer

2010-12-15

8 SIDOR - att läsa och skriva artiklar

Det här är en lektionsplanering för ca 8 lektioner med instruktioner och 4 övningar till 8 SIDOR. Arbetsblad ingår. Övningarna har gjorts i klass 4 och 5 med elever s... Läs mer

2010-12-15

Bakom varje artikel finns människor

Ibland upplever jag att elever har svårt att förstå att i en värld där mycket är fiktion finns det saker som verkligen händer på riktigt. Det finns därför en poäng i att ... Läs mer

2010-12-15

Vad skulle du göra efter 28 år i fängelset?

Diskutera i helklass genom 4-hörns övning: I år (2015) är det 25 år sedan Nelson Mandela släpptes ut ur fängelset. Då hade han suttit fängslad i 28 år. Mandela forts... Läs mer

2010-11-15

Lyssna på 8 Sidor och gå på ordjakt

I några veckor har jag varje tisdag fått en ljudfil skickad till min e-postadress från tidningen 8 Sidor, vår lättlästa nyhetstidning. Upplägget var i korthet så här ... Läs mer

2010-11-15

Lära ordklasser med hjälp av nyheter

Våra elever på gymnasiesärskolan har ofta svårt att förstå varför vi ska lära oss ordklasser. Dessa upplevs ofta som meningslösa och svåra. Men många har ändå nytta av or... Läs mer

2010-11-15

Tipspromenad utifrån nyheter

Detta är ett roligt sätt att läsa en tidning på där resultatet blir en tipspromenad. Det tränar kreativitet samtidigt som man måste kunna omvandla sin artikel till en fr... Läs mer

2010-11-15

Öva skiljetecken med hjälp av artiklar

Vi tränar mycket på var kommatering, stor bokstav och punkt ska vara någonstans när vi skriver olika typer av texter. Många elever hör inte var dessa skiljetecken ska ... Läs mer

2010-11-15

Öva synonymer med hjälp av artiklar

För alla människor är det viktigt att kunna variera sitt språk både skriftligt och muntligt. Våra elever på gymnasiesärskolan har svårt att hitta synonymer till ord och ... Läs mer

2010-10-15

8 SIDOR - att presentera en nyhet

Den skola jag arbetar på har elever i förskola och upp till sjätte klass. Skolan har ett elevunderlag där nästan hälften har invandrarbakgrund. Jag är lärare i svenska som ... Läs mer

2010-10-15

8 SIDOR - lyssna, lära och berätta

8 SIDOR ger mina elever förståelse för politiken Jag jobbar på en skola som undervisar år 7-9 och jag använder 8 SIDOR främst i min undervisning för svenska 2- elever. Gru... Läs mer

2010-10-15

Från notis till eget reportage

Jag valde en notis från 8 SIDOR för att sätta igång med ett tidningsarbete i en av mina klasser på högstadiet. Slutmålet med den här uppgiften var att klassen skulle pr... Läs mer

2010-10-15

Världen, kläder och miljö - SO, matematik och bild

Världen, kläder, miljö - ett samarbete i SO, matematik och bild Under åtta veckor arbetade vi med temat Världen, kläder, miljö i årskurs 6 och jag utgick ifrån SO-ä... Läs mer

2010-09-28

8 SIDOR - 4 sätt att jobba

Jag heter Eva Engmarker Jansson. Jag är mellanstadielärare och nu arbetar jag i en femteklass på Sommarlustskolan i Kungsbacka. Detta är en liten skola med 160 elever och v... Läs mer

2010-09-28

Vi arbetar med 8 SIDOR i nyhetsgrupper

Jag jobbar på en grundskola med klasserna F-9 och jag har en blivande årskurs 6. Skolan är mångkulturell med barn från många delar av världen, drygt 50% av barnen har ett a... Läs mer

2010-09-28

Tema-arbete om Kina

Under OS i Peking blev eleverna nyfikna på att lära sig mer om Kina så vi bestämde att arbeta med ett tema om Kina. Det är roligt när man kan anknyta skolarbetet till sådan... Läs mer

2010-09-27

Arbeta med bilder och rubriker

Mina elever har ofta svårt med koncentrationen. Att läsa en tidning tillsammans går en kort stund, sen behöver vi bryta för att göra något annat. Det är viktigt att de får ... Läs mer

Visa fler
Dela på Internet: