Skolbibliotek och lättläst

 

liggande_kille_webb.jpg

Skolbiblioteket har en väldigt viktig roll i att se till att elverna får tillgång till lättlästa böcker och nyheter. Skolbiblioteket är en resurs som ska samla material som alla på skolan kan använda, inte minst de elever som behöver särskilt stöd. På den här sidan samlar vi information, tips och annat som vi tror att du som arbetar med lättläst material på skolibliotek kan ha nytta av.

Legimus - alla talböcker för egen nedladdning

Legimus.se är ett bibliotek där du kan söka efter och låna alla MTMs talböcker. Där finns väldigt många att lyssna på och helt gratis för alla med läsnedsättning. Den populäraste lättlästa talboken är förstås Jag är Zlatan.
Läs mer på legimus.se
Läs mer om vad som gäller för skolbibliotek

Nationella Skolbiblioteksgruppen

Myndigheten för tillgängliga medier är med i Nationella Skolbiblioteksgruppen, NSG. NSG arbetar för att utveckla och utöka landets skolbibliotek.
Läs mer om NSGs arbete.

bilder_skolbib_goda_exempel

Goda exempel

Skol+Folkbibliotek=Sant

I Sundbyberg är det folkbiblioteket som sköter om skolbiblioteken. Det fungerar alldeldels utmärkt.
Mie Björkman berättar hur man arbetar.

I Kungsbacka satsar man på skolbibliotek

Komptensutveckling är det viktigaste säger Katarina Johansson, verksamhetsutvecklare i Kungsbacka kommun. Samarbete med folkbibliotek och skolbiblioteket i centrum (även bokstavligt), är andra saker hon lyfter fram.
Läs mer om vad som händer i Kungsbacka.

Skolbibliotek blev Årets verksamhetsutvecklare

All vuxenutbildning i Trollhättan är samlad hos Lärcentrum. Här går 1 000 studerande på heltid, deltid och kvällstid och ungefär hälften av dem läser på SFI. Lärcentrums bibliotek är det första bibliotek i Trollhättan som har fått utmärkelsen årets verksamhets-utvecklare.
Läs mer om årets verksamhetsutvecklare

Adam och Magnus_webb

Intervju: Skolbibliotekscentralen i Göteborg

Adam Nilsson och Magnus Sjöberg berättar om hur de tycker att man sk a arbeta när man startar/bygger upp ett skolbibliotek.

Läs hela intervjun

Bibliotekarien berättarvera-dettman_liggande

Vera Dettman har under många år varit barn-och ungdomsbibliotekarie på Hornstulls bibliotek och arbetat med s.k. "läsfrämjande åtgärder för barn och ungdom".

Veras erfarenheter och tips kan vara till inspiration och nytta för skolbiblioteken. För hon vet hur det är att "stå inför sura, läsovana tonåringar".
Läs Veras välformulerade tips och erfarenheter.

Lagar, undersökningar och skolbibliotek

Här har vi samlat en del material från olika källor.

Här finns Skolinspektionens krav på skolbibliotek (pdf)

Här finns vad Skolverket säger om skolbibliotek (pdf)

KB (Kungliga Biblioteket) undersökte 2012 hur det stod till med skolbiblioteken. Hälften av landets elever saknar tillgång till ett bemannat skolbibliotek. En av sex elever saknar helt skolbibliotek.

De senaste siffrorna om skolbibliotek finns i KBs Rapport: Bibliotek 2014 (pdf)

2 Erbjudanden

Paket med bok+ljudbok

Att lyssna på en bok kan underlätta läsningen för elever som av olika skäl har lässvårigheter eller är otränade läsare. Kombinationen att läsa och lyssna samtidigt gör det lättare att ta till sig både språk och handling. För att ni ska komma igång med bok+ljudbok på skolbiblioteket så erbjuder vi nu sex valfria bok+ljudbok för 850 kronor. Du kan spara en hel del pengar!
Läs mer om paketet och beställ

Paket för alla skolbibliotek

För att hjälpa skolorna med att ha ett bra lättläst basutbud, har vi satt samman paket med 15 böcker och en prenumeration på 8 SIDOR. Vi har valt bra böcker som vi tycker passar för åldersgruppen.
Det finns paket för år 6-9, gymnasiet, vuxenundervisning och SFI.
Dessutom har vi satt ett bra pris, du får ungefär 35% rabatt.
Läs mer om paketen och beställ ditt eget