Centrum för lättläst lanserar ett kommentarsfält för alla

Pressmeddelande Centrum för lättläst 2 april 2014

Nu blir det lättare för alla att delta i det digitala samtalet. Centrum för lättläst lanserar Kommentarsfält för alla, som gör det lättare för alla att kommentera och diskutera artiklar och texter på nätet. Kommentarsfältet är framtaget för att vara så enkelt som möjligt att använda och att förstå. Kommentarsfältet är fritt att använda och enkelt för alla att installera på sin egen sajt.

- Det demokratiska samtalet förs i allt större utsträckning på nätet. Men alla kan inte delta. Det vill vi ändra på, säger Malin Crona, chefredaktör för den lättlästa nyhetstidningen 8 Sidor.

8 Sidor ges ut av Centrum för lättläst och vänder sig till alla som behöver lätta texter för att kunna ta till sig nyheter och delta i det demokratiska samtalet.
Malin Crona har tidigare arbetat med läsarmedverkan på nätet på Dagens Nyheter och Sveriges Radio och när hon tillträdde som chefredaktör för 8 Sidor för två år sedan ville hon bygga upp samma dialog med tidningens läsare. Men det visade sig att det inte fanns något kommentarsfält som var tillgängligt.

- De verktyg som fanns var antingen tekniskt otillgängliga eller svåra att förstå sig på. Det blev ofta missförstånd i dialogen mellan läsarna. Därför bestämde vi oss för att bygga ett nytt kommentarsfält, säger Malin Crona.

kommentarsfältsdump_250Kommentarsfält för alla är designat utifrån användarnas behov, med intervjuer och användar-tester som en central del i hela designprocessen. Projektet är finansierat av Post och Telestyrelsen (PTS) som en del av innovationstävlingen Begriplighet och interaktion.

8 Sidor har genomfört projektet i samarbete med digitalbyrån Ziggy Creative Colony som ansvarat för design och implementation.

- Vi är oerhört stolta över att få vara med och bidra till att göra det lättare för fler människor att göra sig hörda och delta i den digitala samhällsdebatten. Extra roligt är att så många i mediebranschen visat intresse för vårt arbete, det visar att det verkligen behövs bättre kommentarsmöjligheter än de som tidigare funnits, säger Mikael Zackrisson, affärsansvarig på Ziggy Creative Colony.

Centrum för lättläst gör böcker, nyheter och information för alla som har lässvårigheter eller är otränade läsare.

Centrum för lättläst gör också den lättlästa valsajten Alla Väljare.
Där kan ni se hur Kommentarsfält för alla fungerar i praktiken.
www.allavaljare.se

Här kan ni ladda ned Kommentarsfält för alla från Github:
http://c4all.github.io/

För mer information kontakta gärna

Malin Crona, chefredaktör för 8 Sidor, Centrum för lättläst, tel 070-748 99 39.