Lättläst på biblioteket

Nu har vi flyttat!

Vårt material kring bibliotek och tillgängliga medier som lättläst, talböcker m m finns numera hos Myndigheten för tillgängliga medier.

Välkommen till våra nya webb!

Till MTM:s webb för bibliotek och tillgängliga medier

Dela på Internet: